Gezondheids-verklaring en rijtesten

Een Gezondheidsverklaring is een medische vragenlijst van het CBR. Deze organisatie wil hiermee beoordelen of je al dan niet rijgeschikt bent en dus of je het rijbewijs wel of niet mag halen. Deze Gezondheidsverklaring kun jij via de website van het CBR invullen. Op deze manier weet je of je rijgeschikt bent en weten wij of we de examens voor jou kunnen aanvragen.

In specifieke situaties kan het CBR jou oproepen voor een rijtest. Hiervoor zijn 2 hoofdredenen, namelijk: medische reden of betrokkenheid bij een ongeval of misdrijf in het verkeer (al wel een rijbewijs in het bezit, maar ingenomen door de politie).

KNMV instructeur
KNMV instructeur
Zeer scherpe prijzen
Zeer scherpe prijzen
Opleiding op maat
Opleiding op maat
Hoog slagingspercentage
Hoog slagingspercentage

Gezondheidsverklaring CBR

Een Gezondheidsverklaring is een medische vragenlijst van het CBR. Deze organisatie wil hiermee beoordelen of je al dan niet rijgeschikt bent en dus of je het rijbewijs wel of niet mag halen. Deze Gezondheidsverklaring kan je online via mijn.cbr.nl zelf invullen. Als wij voor jou een AVD examen aanvragen, dan moeten wij namelijk jouw antwoorden doorgeven aan het CBR. Voor het AVB examen is de Gezondheidsverklaring dus nog niet nodig. 

De Gezondheidsverklaring is een officieel document dus het advies is om deze naar alle eerlijkheid in te vullen. Twijfel je over een of meer vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers of direct met het CBR. Wanneer je alle vragen met nee kunt beantwoorden dan is het normaal gesproken geen probleem om te starten met je rijopleiding. Ook kunnen we dan, mits je niet al medisch bekend bent bij het CBR, je praktijkexamen aanvragen.

Moet je een vraag met Ja beantwoorden, dan is het verstandig om direct contact op te nemen met het CBR en hen om advies te vragen. We zien vaak dat men in dit geval een keuring moet ondergaan en/of een rijtest afleggen. Een dergelijke test bij het CBR is gratis, een rijbewijskeuring of de voorbereiding op een rijtest middels rijlessen helaas niet. Wel betaal je aan ons een vergoeding voor het gebruik van ons voertuig en de begeleiding van onze instructeur.

Medische reden voor de rijtest bij het CBR

Meestal gaat het om een fysieke beperking of een gezondheidsprobleem die aan het licht komt tijdens het invullen van de Gezondheidsverklaring. Wanneer jij een vraag op de Gezondheidsverklaring met ja moet beantwoorden, dan stuur je een originele versie hiervan op naar het CBR. Deze Gezondheidsverklaring is bij Dek verkrijgbaar, of bij je gemeente. Nadat het CBR jouw Gezondheidsverklaring heeft ingezien, word je opgeroepen voor een rijtest, die je via ons kunt plannen.
Tijdens de rijtest beoordeelt het CBR of je op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. Hierbij wordt gelet op voertuigbeheersing, waarnemingsvermogen, het toepassen van verkeersregels en het anticiperen op medeweggebruikers. 

Na de rijtest verneem je gelijk of je het rijbewijs mag halen en zo ja, op welke manier. Hierbij kan het gaan om een examen in een aangepast voertuig, maar ook over het verplicht dragen van een bril of lenzen.

Zoals eerder staat beschreven, verwacht het CBR al behoorlijk wat van je tijdens de rijtest. Het is dus niet verstandig om zonder een rijles te hebben gehad, op te gaan voor de rijtest. Dan zal het resultaat namelijk zijn dat de deskundige van het CBR aangeeft jou onvoldoende te kunnen beoordelen en zul je een nieuwe afspraak moeten maken. Om jou goed voor te bereiden voor jouw rijtest bij het CBR, plannen we bij Dek enkele lessen in. We kijken dan naar wat je al kunt en naar je leertempo en op basis daarvan hoor je hoeveel lessen ongeveer nodig zijn om op het gewenste niveau van de rijtest te komen. We kunnen dan heel de planning in 1x rond maken tot en met de rijtest. Na de uitslag kijken we naar het verdere traject. Uiteindelijk hopen we dan afscheid te kunnen nemen van een tevreden rijbewijsbezitter.

Betrokkenheid bij een ongeval of misdrijf in het verkeer

Als je in het verleden betrokken bent geweest bij een ongeval of misdrijf in het verkeer, dan kan het CBR je oproepen voor een rijtest. Dit gebeurt in opdracht van de politie en is verplicht om in de toekomst aan het verkeer te mogen deelnemen. Indien je bent opgeroepen voor een dergelijke rijtest, dan kun je contact met ons opnemen. Wij zorgen voor begeleiding en een voertuig.

Het CBR verwacht een behoorlijke theoretische kennis en een goed niveau van voertuigbeheersing en verkeersinzicht tijdens de rijtest. Om te kijken of dit bij jou van toepassing is, adviseren wij om eerst 1 of enkele lessen in te plannen. Onze instructeur kijkt dan naar jouw kennis en vaardigheden en beoordeelt of dit niveau al dan niet voldoende is om door de rijtest heen te komen. Op basis van dat advies wordt samen gekeken naar het vervolgtraject.

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op

Ik wil
Ik ben