Subsidie trekkerrijbewijs

Het T-rijbewijs, of trekker rijbewijs is wettelijk verplicht voor het besturen van verschillende landbouwvoertuigen op de openbare weg. We begrijpen bij dat het behalen van het T-rijbewijs een flinke investering is. Gelukkig zijn er mogelijkheden om met subsidie je trekkerrijbewijs te halen. 

Via het fonds Colland Arbeidsmarkt is een subsidie beschikbaar voor stagiaires BOL of praktijkonderwijs. Hieronder staat beschreven hoe je de subsidie voor het trekkerrijbewijs kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn. 
 

Subsidie trekkerrijbewijs Colland arbeidsmarkt

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is beschikbaar voor de volgende sectoren: Dierhouderij, Open teelten Bloembollen, Open teelten Bloemkwekerij, Open teelten Landbouw en Open teelten Tuinbouw. Ook voor de loonwerksector (Cumela sector) geldt de subsidie. Er geldt een maximum vergoeding van €850,- per aanvraag. 

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie vind je via deze link.

Meer informatie

Voorwaarden

De voorwaarden om deel te nemen zijn als volgt en zijn terug te vinden bij het fonds Colland arbeidsmarkt:

 • Het T-rijbewijs moet behaald zijn na 1 augustus 2021 (datum van afgifte).
 • Voor de stagiair praktijkleren geldt aanvullend dat er sprake moet zijn van het laatste of voorlaatste jaar van de opleiding. 
 • Valt jouw stage in het schooljaar in het schooljaar 2022/2023. Dan kun je het subsidieverzoek indienen tot 31 juli 2023. 
 • De stagiair heeft stage gelopen op een bedrijf dat valt onder de CAO van bovenstaande sectoren. 
 • Wanneer er stage wordt gelopen bij een bedrijf zonder personeel, wordt de aanvraag afzonderlijk beoordeeld door de sectorcommissie. 
 • Er is sprake van een overeenkomst voor praktijkleren of BOL opleiding. 
 • Het T-rijbewijs is noodzakelijk tijdens de stage.
 • De lessen worden gevolgd bij een CBR-erkende rijschool. 
 • Er is nog niet eerder een subsidie toegekend op grond van deze of een andere regeling. 
   
Nog vragen?

Neem contact op