Nieuwe ontwikkelingen in LZV certificering

LZV certificaat

Een doorbraak voor de logistieke sector?

Professionele chauffeurs krijgen mogelijk sneller toegang tot de certificering voor het besturen van LZV's door een versoepeling van de exameneisen. Dit initiatief, ontwikkeld in samenwerking met de transport- en logistieksector, beoogt via een pilot van het CBR, de instroom van LZV-chauffeurs te verhogen en zo het tekort aan gekwalificeerd personeel te verminderen.

Versoepeling van de eisen
De transport- en logistieksector ervaart personeelstekorten, verergerd door het economische klimaat. Om deze tekorten aan te pakken, overweegt het CBR, op verzoek van de branche, de vereisten voor het LZV-examen te versoepelen: van vijf jaar ervaring met een CE-rijbewijs naar twee jaar, met een minimale leeftijd van 21. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steunt een pilot om de impact op verkeersveiligheid te onderzoeken.

Starten van de pilot
Het CBR is in overleg met het ministerie over wanneer een pilot, die de wachttijd voor een LZV-certificaat verkort, zal starten. De transportsector benadrukt de urgentie hiervan. Versoepelde toelatingseisen kunnen een positief effect hebben op de arbeidsmarkt vanwege toenemende doorgroeimogelijkheden. Daarnaast zorgt het voor efficiënter transport met minder verkeersbewegingen.