Gezondheids verklaring en rijtesten

In specifieke situaties kan het CBR jou oproepen voor een rijtest. Hiervoor zijn 2 hoofdreden, namelijk: medische reden (nog geen rijbewijs in het bezit) of betrokkenheid bij een ongeval of misdrijf in het verkeer (al wel een rijbewijs in het bezit maar ingenomen door de politie).

gezondheidsverklaring en rijtesten informatie
Hoog slagingspercentage
Hoog slagingspercentage
Opleiding op maat
Opleidingen op maat
Gratis rijlesapp
Gratis rijlesapp
Goedkoop opleidingspakket
Goedkoop opleidingspakket

Gezondheids verklaring

Belangrijk: Vanaf 1-11-2017 kunnen wij als opleider geen gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) meer invullen voor onze examenkandidaten. Dit moet elke leerling nu voor zichzelf doen. Zonder dat jij jouw gezondheidsverklaring hebt ingevuld, kunnen wij geen praktijkexamen voor jou reserveren. We willen je daarom vriendelijk verzoeken jouw gezondheidsverklaring z.s.m. te regelen. Dit kan met jouw DigiD via de website van het CBR.

Medische reden voor de rijtest bij het CBR

Meestal gaat het om een fysieke beperking of een gezondheidsprobleem die aan het licht komt tijdens het invullen van de Gezondheidsverklaring. Nadat het CBR  jouw verklaring heeft ingezien, wordt je opgeroepen voor een rijtest, die je via ons kunt plannen. Tijdens de rijtest beoordeelt het CBR of je op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. Hierbij wordt gelet op voertuigbeheersing, waarnemingsvermogen, het toepassen van verkeersregels en het anticiperen op medeweggebruikers. Na de rijtest verneem je gelijk of je het rijbewijs mag halen en zo ja, op welke manier. Hierbij kan het gaan om een examen in een aangepast voertuig (klik hier voor meer informatie hierover), maar ook over het verplicht dragen van een bril of lenzen.

Zoals hierboven staat beschreven, verwacht het CBR al behoorlijk wat van je tijdens de rijtest. Het is dus niet verstandig om zonder een rijles te hebben gehad, op te gaan voor de rijtest. Dan zal het resultaat namelijk zijn dat de deskundige van het CBR aangeeft jou onvoldoende te kunnen beoordelen en zul je een nieuwe afspraak moeten maken..

Om jou goed voor te bereiden voor jouw rijtest bij het CBR, plannen we bij Dek enkele lessen in. We kijken dan naar wat je al kunt en naar je leertempo en op basis daarvan hoor je hoeveel lessen ongeveer nodig zijn om op het gewenste niveau van de rijtest te komen. We kunnen dan heel de planning in 1x rond maken tot en met de rijtest. Na de uitslag kijken we naar het verdere traject. Uiteindelijk hopen we dan afscheid te kunnen nemen van een tevreden rijbewijsbezitter.

Betrokkenheid bij een ongeval of misdrijf in het verkeer

Als je in het verleden betrokken bent geweest bij een ongeval of misdrijf in het verkeer, dan kan het CBR je oproepen voor een rijtest. Dit gebeurt in opdracht van de politie en is verplicht om in de toekomst aan het verkeer te mogen deelnemen. Indien je bent opgeroepen voor een dergelijke rijtest, dan kun je contact met ons opnemen. Wij zorgen voor begeleiding en een voertuig. Informeer naar de mogelijkheden bij 1 van onze vestigingen.

Het CBR verwacht een behoorlijke theoretische kennis en een goed niveau van voertuigbeheersing en verkeersinzicht tijdens de rijtest. Om te kijken of dit bij jou van toepassing is, adviseren wij om eerst 1 of enkele lessen in te plannen. Onze instructeur kijkt dan naar jouw kennis en vaardigheden en beoordeelt of dit niveau al dan niet voldoende is om door de rijtest heen te komen. Op basis van dat advies wordt samen gekeken naar het vervolgtraject. Voor meer informatie over rijtesten of het plannen ervan kunt u contact met ons opnemen met één van onze vestigingen. 

 

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op

Ik wil
Ik ben